53 Περιελίξεις και στάτορες εκκινητήρων

Βρέθηκαν μέσω ISKRA / LETRIKA 16.905.386
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 3, H. [ mm ] : 128.30, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω IVECO 500053156
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.0, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 78.25, H. [ mm ] : 124.65, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 9001453717
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 6.7, H. [ mm ] : 150.80
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD5153
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις και brush holders εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 5.5, I.D.1 [ mm ] : 91.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 95.20, L. [ mm ] : 125.90, Rotation : CW, Brush gear: : BSX190-191, Brush holder : SBH0026
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD5153
Κατηγορία: Στάτορες με περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 5.5, I.D.1 [ mm ] : 91.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 95.00, H. [ mm ] : 126.00, Rotation : CW
Βρέθηκαν μέσω ISKRA / LETRIKA 16.905.386
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 3, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 100.00, H. [ mm ] : 140.30, Rotation : CW, Brush holder : SBH0003, Brush gear: : BSX155(IKA)
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD02532SF
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 1.1, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 74.00, H. [ mm ] : 98.50, Rotation : ACW
Βρέθηκαν μέσω WILSON 53-15-4047
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 1.1, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 74.50, H. [ mm ] : 98.50, Rotation : ACW
Βρέθηκαν μέσω IVECO 500053156
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.2, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 78.00, H. [ mm ] : 124.50
Βρέθηκαν μέσω IVECO 500053156
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.2, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 79.00, H. [ mm ] : 124.50