3 Περιελίξεις και στάτορες εκκινητήρων

Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1013933
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 5.0, H. [ mm ] : 120.50, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2004114134
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 4.0, H. [ mm ] : 127.60, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131312
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 6.6, H. [ mm ] : 133.25, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 59-9109-3
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.7, H. [ mm ] : 113.50, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 9003334314
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.2, H. [ mm ] : 83.09, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132585
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.2, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 78.00, H. [ mm ] : 115.00, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1014037
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.0, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 78.20, H. [ mm ] : 124.60, Rotation : ACW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 138323
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.1, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 78.20, H. [ mm ] : 124.60, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131074
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 4.0, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 110.00, H. [ mm ] : 139.40, Rotation : CW, Brush gear: : UD43924SB
Βρέθηκαν μέσω CARGO 137729
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 1.8, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 79.00, H. [ mm ] : 135.00, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With