1 Περιελίξεις και στάτορες εκκινητήρων

Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1013933
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 5.0, H. [ mm ] : 120.50, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1014855
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 4.00, H. [ mm ] : 127.60, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω ELMOT 001.120.0
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 6.6, H. [ mm ] : 133.25, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131314
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.7, H. [ mm ] : 113.50, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004112906
Κατηγορία: Περιελίξεις εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.2, H. [ mm ] : 83.09, Brush gear: : w/o
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004112906
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ισχύς [ kw ] : 2.2, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 78.00, H. [ mm ] : 115.00, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001949
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 78.20, H. [ mm ] : 124.60, Rotation : ACW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001942
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 78.20, H. [ mm ] : 124.60, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Βρέθηκαν μέσω CARGO 131074
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ισχύς [ kw ] : 4.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 110.00, H. [ mm ] : 139.40, Rotation : CW, Brush gear: : UD43924SB
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005001905
Κατηγορία: Στάτορες με μαγνήτες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 79.00, H. [ mm ] : 135.00, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With