Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 6.00, H. [ mm ] : 8.00
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Universal
O.D. [ mm ] : 6.00, H. [ mm ] : 8.00
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Universal
O.D. [ mm ] : 6.00, H. [ mm ] : 8.00
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Replacement for: Universal
O.D. [ mm ] : 6.00, H. [ mm ] : 8.00
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Replacement for:
O.D. [ mm ] : 6.00, H. [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Replacement for:
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Replacement for:
Κατηγορία: Κύλινδροι των bendix για εκκινητήρες Replacement for:
O.D. [ mm ] : 7.00, H. [ mm ] : 12.00