3 Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα

Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 17.70, O.D.1 [ mm ] : 18.50, T.1 [ mm ] : 3.50
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 11.80, O.D.1 [ mm ] : 16.80, T.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 11.80, O.D.1 [ mm ] : 16.80, T.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 11.80 , O.D.1 [ mm ] : 16.80 , T.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 14.70, O.D.1 [ mm ] : 15.90, T.1 [ mm ] : 3.30
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 14.70, O.D.1 [ mm ] : 15.90, T.1 [ mm ] : 3.30
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 14.70, O.D.1 [ mm ] : 15.90, T.1 [ mm ] : 3.30
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 14.20, O.D.1 [ mm ] : 16.00, H.1 [ mm ] : 5.20
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 14.20, O.D.1 [ mm ] : 16.00, H.1 [ mm ] : 5.20
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 14.20 , O.D.1 [ mm ] : 16.00 , H.1 [ mm ] : 5.20