2 Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα

Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 17.00, T.1 [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 17.00, T.1 [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 17.00, T.1 [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 11.80, O.D.1 [ mm ] : 16.80, T.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 11.80, O.D.1 [ mm ] : 16.80, T.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 11.80 , O.D.1 [ mm ] : 16.80 , T.1 [ mm ] : 3.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42575SRS
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 14.70, O.D.1 [ mm ] : 15.90, T.1 [ mm ] : 3.30
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45266SRS
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 14.20 , O.D.1 [ mm ] : 16.00 , H.1 [ mm ] : 5.20
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.2 [ mm ] : 13.70, H.1 [ mm ] : 4.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD44524SRS
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
O.D.1 [ mm ] : 15.70, T.1 [ mm ] : 1.10