1 Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα

Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41614SDK
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.70, I.D.2 [ mm ] : 17.70, O.D.1 [ mm ] : 18.50, O.D.1 [ mm ] : 18.50, T.1 [ mm ] : 3.50
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 17.00, T.1 [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 17.00, T.1 [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 17.00, T.1 [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 14.00, O.D.1 [ mm ] : 16.00, H.1 [ mm ] : 5.20
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 17.10, T.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 34.60, O.D.1 [ mm ] : 39.80 , T.1 [ mm ] : 10.50, d. [ mm ] : M35x1.5
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 17.20, T.1 [ mm ] : 7.30
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 11.10, O.D.1 [ mm ] : 13.00 , H.1 [ mm ] : 5.90
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 10.50, O.D.1 [ mm ] : 14.00, H.1 [ mm ] : 13.80