Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα

Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.50, O.D.1 [ mm ] : 18.50, H.1 [ mm ] : 3.50
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 18.50, H.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 16.00, O.D.1 [ mm ] : 17.00, H.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 21.00, I.D.2 [ mm ] : 12.00, O.D.1 [ mm ] : 22.50, O.D.2 [ mm ] : 20.00, H.1 [ mm ] : 4.90
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 21.00, I.D.2 [ mm ] : 12.00, O.D.1 [ mm ] : 22.50, O.D.2 [ mm ] : 20.00, H.1 [ mm ] : 4.90
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 21.00, I.D.2 [ mm ] : 12.00, O.D.1 [ mm ] : 22.50, O.D.2 [ mm ] : 20.00, H.1 [ mm ] : 4.90
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.2 [ mm ] : 16.50, H.1 [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.2 [ mm ] : 16.50, H.1 [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.2 [ mm ] : 16.50, H.1 [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 16.00, O.D.1 [ mm ] : 17.30, H.1 [ mm ] : 4.50