Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα

Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 17.70, I.D.2 [ mm ] : 17.70, O.D. [ mm ] : 18.50, O.D. [ mm ] : 18.50, T. [ mm ] : 3.50
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D. [ mm ] : 17.00, T. [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D. [ mm ] : 17.00, T. [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
O.D. [ mm ] : 17.00, T. [ mm ] : 3.40
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D. [ mm ] : 11.80, O.D. [ mm ] : 16.80, T. [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D. [ mm ] : 11.80, O.D. [ mm ] : 16.80, T. [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
I.D. [ mm ] : 11.80 , O.D. [ mm ] : 16.80 , T. [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D. [ mm ] : 14.70, O.D. [ mm ] : 15.90, T. [ mm ] : 3.30
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D. [ mm ] : 14.70, O.D. [ mm ] : 15.90, T. [ mm ] : 3.30
Κατηγορία: Κλειστά άκρα κεφαλών εκκινητήρα Replacement for: Valeo
I.D. [ mm ] : 14.70, O.D. [ mm ] : 15.90, T. [ mm ] : 3.30