70 Κεφάλες εκκινητήρων

Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170014
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.05, H.1 [ mm ] : 133.50, O.1 [ mm ] : 127.60, Size A [ mm ] : 82.40, No./mount. holes [ szt ] : 2
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170001
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.55, H.1 [ mm ] : 155.00, O.1 [ mm ] : 90.10, O.2 [ mm ] : 90.50, O.3 [ mm ] : 127.80, Size A [ mm ] : 89.00, No./mount. holes [ szt ] : 3
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2005825070
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 33.90, H.1 [ mm ] : 79.90, Size A [ mm ] : 71.90
Βρέθηκαν μέσω EFEL 06702
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 33.80, H.1 [ mm ] : 80.60, O.1 [ mm ] : 90.00, O.2 [ mm ] : 90.00, O.3 [ mm ] : 127.00
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170040
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 28.30, H.1 [ mm ] : 87.70, O.1 [ mm ] : 101.60, O.2 [ mm ] : 102.20, O.3 [ mm ] : 106.50, Size A [ mm ] : 76.00, No./mount. holes [ szt ] : 3
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170049
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 28.40, H.1 [ mm ] : 89.00, O.1 [ mm ] : 111.25, Size A [ mm ] : 76.00, No./mount. holes [ szt ] : 2
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2007010179
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 155.90, O.1 [ mm ] : 126.35, O.2 [ mm ] : 126.35, O.3 [ mm ] : 126.35, Size A [ mm ] : 109.70, No./mount. holes [ szt ] : 3
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170169
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.40, H.1 [ mm ] : 140.00, O.1 [ mm ] : 84.40, O.2 [ mm ] : 119.90, O.3 [ mm ] : 84.40, Size A [ mm ] : 73.70, No./mount. holes [ szt ] : 3, No./mount. holes with thread [ szt ] : 3
Βρέθηκαν μέσω CUMMINS 3870994
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.55, H.1 [ mm ] : 156.90, O.1 [ mm ] : 89.80, O.2 [ mm ] : 89.80, O.3 [ mm ] : 126.80, Size A [ mm ] : 88.70, No./mount. holes [ szt ] : 3
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2170039
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 28.36, H.1 [ mm ] : 78.00, O.1 [ mm ] : 111.40, O.2 [ mm ] : 122.90