3 Κεφάλες εκκινητήρων

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821103
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.05, H.1 [ mm ] : 133.50, O.1 [ mm ] : 127.60, Size A [ mm ] : 82.40, No./mount. holes [ szt ] : 2
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2005824843
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.55, H.1 [ mm ] : 155.00, O.1 [ mm ] : 90.10, O.2 [ mm ] : 90.50, O.3 [ mm ] : 127.80, Size A [ mm ] : 89.00, No./mount. holes [ szt ] : 3
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132221
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 34.00, H.1 [ mm ] : 80.40, O.1 [ mm ] : 126.60, O.2 [ mm ] : 126.60, O.3 [ mm ] : 126.60, Size A [ mm ] : 92.00, No./mount. holes [ szt ] : 3
Βρέθηκαν μέσω CARGO 231696
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 33.90, H.1 [ mm ] : 79.90, Size A [ mm ] : 71.90
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2005825083
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 33.80, H.1 [ mm ] : 80.60, O.1 [ mm ] : 90.00, O.2 [ mm ] : 90.00, O.3 [ mm ] : 127.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2005825359
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 34.00, H.1 [ mm ] : 81.00, O.1 [ mm ] : 89.80, O.2 [ mm ] : 89.80, O.3 [ mm ] : 127.10, Size A [ mm ] : 88..80, No./mount. holes [ szt ] : 3
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005831169
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 28.30, H.1 [ mm ] : 87.70, O.1 [ mm ] : 101.60, O.2 [ mm ] : 102.20, O.3 [ mm ] : 106.50, Size A [ mm ] : 76.00, No./mount. holes [ szt ] : 3
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005821903
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 28.40, H.1 [ mm ] : 89.00, O.1 [ mm ] : 111.25, Size A [ mm ] : 76.00, No./mount. holes [ szt ] : 2
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 9002335830
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.00, H.1 [ mm ] : 141.00, O.1 [ mm ] : 105.70, Size A [ mm ] : 82.20, No./mount. holes [ szt ] : 2, No./mount. holes with thread [ szt ] : 2
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1005822372
Κατηγορία: Κεφάλες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 50.16, H.1 [ mm ] : 68.00, O.1 [ mm ] : 105.20, O.2 [ mm ] : 74..50, O.3 [ mm ] : 74.50, Size A [ mm ] : 82.20, No./mount. holes [ szt ] : 3, No./mount. holes with thread [ szt ] : 3