Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 77.00, W. [ mm ] : 110.50, L. [ mm ] : 150.00
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. [ mm ] : 37.20, H.1 [ mm ] : 62.40, W. [ mm ] : 55.30
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 63.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 64.50, H.1 [ mm ] : 63.00
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Lucas
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 23.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54.50, L. [ mm ] : 25.20
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
H.1 [ mm ] : 29.00, W. [ mm ] : 55.40, L. [ mm ] : 30.90
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Delco
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 28.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 41.80, H.1 [ mm ] : 10.30, Thread. [ mm ] : M35x1.50
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 11.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 33.80, H.1 [ mm ] : 15.50
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
H.1 [ mm ] : 10.90 , H.2 [ mm ] : 3.30, W. [ mm ] : 25.20 , L. [ mm ] : 42.50
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 62.60, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 63.50 , H.1 [ mm ] : 63.40
Κατηγορία: Προστατευτικά αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 63.20 , I.D.2 [ mm ] : 54.30 , Εξ. Διαμ. [ mm ] : 64.00 , O.D.2 [ mm ] : 56.30 , H.1 [ mm ] : 25.80 , H.2 [ mm ] : 21.90