Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα

Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 8.50, L.1 [ mm ] : 98.00
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
H.1 [ mm ] : 16.80, L.1 [ mm ] : 11.60
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
H.1 [ mm ] : 16.80, L.1 [ mm ] : 11.60
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
H.1 [ mm ] : 16.80, L.1 [ mm ] : 11.60
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
L.1 [ mm ] : 81.80
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 34.80 , O.D.1 [ mm ] : 55.80 , L.1 [ mm ] : 58.50
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
L.1 [ mm ] : 79.20
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
L.1 [ mm ] : 65.90
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
L.1 [ mm ] : 73.00
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
H.1 [ mm ] : 29.00, L.1 [ mm ] : 62.20