Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα

Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
O.D. [ mm ] : 8.50, L. [ mm ] : 98.00
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 81.80
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
I.D. [ mm ] : 34.80 , O.D. [ mm ] : 55.80 , L. [ mm ] : 58.50
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 79.20
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for:
L. [ mm ] : 65.90
Κατηγορία: Συνδετήρες ψήκτρων-κρατηστών εκκινητήρα Replacement for: