3 Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 46.5, L. [ mm ] : 40
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Βρέθηκαν μέσω CARGO 133094
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Βρέθηκαν μέσω CARGO 136606
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 33.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 67.10, L. [ mm ] : 124.20
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 24.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 50.05, L. [ mm ] : 49.50
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 27.30, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 54.40, L. [ mm ] : 51.65
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 32.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 63.75, L. [ mm ] : 76.35