Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 41, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 48, L. [ mm ] : 41
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 46.5, L. [ mm ] : 40
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: