Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 27.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 50.00, O.D.2 [ mm ] : 27.80, L. [ mm ] : 45.50
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 46.5, L. [ mm ] : 40
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 25.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 50.40, L. [ mm ] : 45.30
Κατηγορία: Πηνία αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 30.10, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 59.35, L. [ mm ] : 78.40