Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες

Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 12, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 7, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 72.50, O.D.2 [ mm ] : 45.00, Μήκος [ mm ] : 127.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 13, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 16, Άξονας [ mm ] : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 50.60, O.D.2 [ mm ] : 34.30, Μήκος [ mm ] : 98.70, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 13, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 16, Άξονας [ mm ] : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 50.00, O.D.2 [ mm ] : 34.00, Μήκος [ mm ] : 98.70, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 13, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 16, Άξονας [ mm ] : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 52.40, O.D.2 [ mm ] : 34.10, Μήκος [ mm ] : 100.30, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 10, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 61.40, O.D.2 [ mm ] : 40.00, Μήκος [ mm ] : 131.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 11, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 72.80, O.D.2 [ mm ] : 55.70, Μήκος [ mm ] : 143.80, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 12, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 73.90, O.D.2 [ mm ] : 43.70, Μήκος [ mm ] : 140.20, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 12, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 46.00, Μήκος [ mm ] : 144.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 11, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 72.90, O.D.2 [ mm ] : 52.50, Μήκος [ mm ] : 140.30, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες με γρανάζια για εκκινητήρες Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 10, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 6, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 40.00, Μήκος [ mm ] : 144.50, Περιστροφή : CW