Συμπλέκτες εκκινητήρα

Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Αριθμός κόπτων [ qty ] : 16, Άξονας [ mm ] : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 45.00, Μήκος [ mm ] : 98.40, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Αριθμός κόπτων [ qty ] : 16, Άξονας [ mm ] : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 50.70, Μήκος [ mm ] : 98.00, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Αριθμός κόπτων [ qty ] : 7, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 72.70, Μήκος [ mm ] : 127.60, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Αριθμός κόπτων [ qty ] : 16, Άξονας [ mm ] : 13.60, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 50.20, Μήκος [ mm ] : 90.60, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 19, Αριθμός κόπτων [ qty ] : 7, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 20.90, O.D.2 [ mm ] : 72.50, Μήκος [ mm ] : 130.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
Αριθμός δοντίων [ qty ] : 41, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 52.90, Μήκος [ mm ] : 50.00
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός κόπτων [ qty ] : 5, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 55.30, Μήκος [ mm ] : 91.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός κόπτων [ qty ] : 10, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 66.80, Μήκος [ mm ] : 118.40, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός κόπτων [ qty ] : 20, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 67.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 66.80, Μήκος [ mm ] : 118.00, Μήκος [ mm ] : 117.70, Περιστροφή : CW, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Συμπλέκτες εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός κόπτων [ qty ] : 8, Άξονας [ mm ] : 15.70, Διάμετρος οδοντωτού τροχού [ mm ] : 44.00, Μήκος [ mm ] : 92.80, Περιστροφή : ACW