Οπίσθια προστατευτικά εκκινητήρα

Κατηγορία: Οπίσθια προστατευτικά εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 30.20, H.1 [ mm ] : 14.30, O.1 [ mm ] : 40.20
Κατηγορία: Οπίσθια προστατευτικά εκκινητήρα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.40, O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 14.30, O.1 [ mm ] : 40.20
Κατηγορία: Οπίσθια προστατευτικά εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 16.70, O.D.1 [ mm ] : 23.90, H.1 [ mm ] : 17.90
Κατηγορία: Οπίσθια προστατευτικά εκκινητήρα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 52.00, H.1 [ mm ] : 3.00, O.1 [ mm ] : 49.00
Κατηγορία: Οπίσθια προστατευτικά εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 19.80, O.1 [ mm ] : 43.00
Κατηγορία: Οπίσθια προστατευτικά εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.40, H.1 [ mm ] : 20.00, O.1 [ mm ] : 43.00
Κατηγορία: Οπίσθια προστατευτικά εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.30, H.1 [ mm ] : 20.00, O.1 [ mm ] : 43.10
Κατηγορία: Οπίσθια προστατευτικά εκκινητήρα Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 19.80, O.1 [ mm ] : 43.00
Κατηγορία: Οπίσθια προστατευτικά εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 27.90 , H.1 [ mm ] : 10.90 , O.1 [ mm ] : 41.50
Κατηγορία: Οπίσθια προστατευτικά εκκινητήρα Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.50 , O.D.1 [ mm ] : 28.40 , H.1 [ mm ] : 19.30 , O.1 [ mm ] : 43.00