1 Οπίσθια καλύμματα

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2000580121
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 178.00, H.1 [ mm ] : 136.80, O.1 [ mm ] : 78.80
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD01638SBR
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.05, O.D.1 [ mm ] : 94.60, H.1 [ mm ] : 45.00, O.1 [ mm ] : 103.40
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40761SBR
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 14.05, O.D.1 [ mm ] : 113.90, H.1 [ mm ] : 59.20, O.1 [ mm ] : 90.50, O.2 [ mm ] : 52.90
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD3174
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 16.05, O.D.1 [ mm ] : 94.50, H.1 [ mm ] : 42.50, O.1 [ mm ] : 102.70
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40418SBR
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 14.03, O.D.1 [ mm ] : 74.00, H.1 [ mm ] : 11.30, O.1 [ mm ] : 63.00, O.2 [ mm ] : 43.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 231650
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.03, O.D.1 [ mm ] : 89.50, H.1 [ mm ] : 41.30, O.1 [ mm ] : 91.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 6033AD1209
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 10.03, O.D.1 [ mm ] : 92.30, H.1 [ mm ] : 47.30
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2005854181
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 116.00, H.1 [ mm ] : 58.20, O.1 [ mm ] : 123.25, O.2 [ mm ] : 48.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41048SBR
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.50, O.D.1 [ mm ] : 70.20, H.1 [ mm ] : 8.00, O.1 [ mm ] : 59.60, O.2 [ mm ] : 40.20
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41499SBR
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 12.50, O.D.1 [ mm ] : 70.20, H.1 [ mm ] : 8.00, O.1 [ mm ] : 59.60, O.2 [ mm ] : 40.20