Οπίσθια καλύμματα

Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 178.00, H. [ mm ] : 136.80, O. 1 [ mm ] : 78.80
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 10.05, O.D. [ mm ] : 95.00, H. [ mm ] : 50.30, O. 1 [ mm ] : 103.00
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 10.05, O.D. [ mm ] : 94.60, H. [ mm ] : 45.00, O. 1 [ mm ] : 103.40
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 14.05, O.D. [ mm ] : 113.90, H. [ mm ] : 59.20, O. 1 [ mm ] : 90.50, O. 2 [ mm ] : 52.90
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 16.05, O.D. [ mm ] : 94.50, H. [ mm ] : 42.50, O. 1 [ mm ] : 102.70
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 14.03, O.D. [ mm ] : 74.00, H. [ mm ] : 11.30, O. 1 [ mm ] : 63.00, O. 2 [ mm ] : 43.00
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 10.03, H. [ mm ] : 41.30, O. 1 [ mm ] : 92.20
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 10.03, O.D. [ mm ] : 92.30, H. [ mm ] : 47.30, O. 1 [ mm ] : 73.40, O. 2 [ mm ] : 46.10
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 116.00, H. [ mm ] : 58.20, O. 1 [ mm ] : 123,25, O. 2 [ mm ] : 48.50
Κατηγορία: Οπίσθια καλύμματα Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 12.50, O.D. [ mm ] : 70.20, H. [ mm ] : 8.00, O. 1 [ mm ] : 59.60, O. 2 [ mm ] : 40.20