Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα

Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 127.00
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 6.30 , I.D.2 [ mm ] : 4.00 , L. [ mm ] : 163.00
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Delco
L. [ mm ] : 225.00
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 4.40, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 3.70, W. [ mm ] : 13.30, L. [ mm ] : 142.50
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Hitachi
L. [ mm ] : 191.40
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Valeo
L. [ mm ] : 275.00
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Mitsubishi
L. [ mm ] : 274.00
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 5.40, L. [ mm ] : 131.00
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for: Ford
Διαστάσεις [ mm ] : 200
Κατηγορία: Σύρματα αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Replacement for:
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 8.20, W. [ mm ] : 16.70, L. [ mm ] : 218.80, T.1 [ mm ] : 1.60