2 Βάσεις βουρτσών εκκινητή

Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Βρέθηκαν μέσω DELCO 19024530
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, ύψος [ mm ] : 23.20, Πλάτος [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 49.40, Grubość. [ mm ] : 8.00
Βρέθηκαν μέσω DELCO 19024530
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, ύψος [ mm ] : 23.40, Πλάτος [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 41.00, Grubość. [ mm ] : 8.00
Βρέθηκαν μέσω ISKRA / LETRIKA 16.905.294
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Replacement for: Bosch
ύψος [ mm ] : 25.00, Πλάτος [ mm ] : 15.90, L.1 [ mm ] : 29.70, Grubość. [ mm ] : 9.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2004320261
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Replacement for: Bosch
ύψος [ mm ] : 27.20, Πλάτος [ mm ] : 35.90, L.1 [ mm ] : 51.00, Grubość. [ mm ] : 12
Βρέθηκαν μέσω DELCO 19024535
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Replacement for: Bosch
ύψος [ mm ] : 17.00, Πλάτος [ mm ] : 24.90, L.1 [ mm ] : 55.60, Grubość. [ mm ] : 10.00
Βρέθηκαν μέσω DELCO 19024536
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Replacement for: Bosch
ύψος [ mm ] : 15.50, Πλάτος [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 53.70, L.2 [ mm ] : 42.70, Grubość. [ mm ] : 8.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2007014057
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Replacement for: Bosch
ύψος [ mm ] : 16.40, Πλάτος [ mm ] : 15.60, L.1 [ mm ] : 44.00, Grubość. [ mm ] : 9.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 2007014069
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Replacement for: Bosch
ύψος [ mm ] : 15.40, Πλάτος [ mm ] : 15.80, L.1 [ mm ] : 47.00, Grubość. [ mm ] : 9.00
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2040006
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Replacement for: Bosch
ύψος [ mm ] : 16.50, Πλάτος [ mm ] : 15.60, L.1 [ mm ] : 45.20, Grubość. [ mm ] : 9.00
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 68-9127
Κατηγορία: Βάσεις βουρτσών εκκινητή Replacement for: Bosch
ύψος [ mm ] : 14.90, Πλάτος [ mm ] : 16.00, L.1 [ mm ] : 28.00, Grubość. [ mm ] : 7.00