Ψήκτρες-κρατηστές με οπίσθια καλύμματα για εκκινητήρες

Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές με οπίσθια καλύμματα για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
O.D [ mm ] : 181.00, L.1 [ mm ] : 195.00, G. [ mm ] : 12.70, I.D [ [mm] ] : 22.00, H.1 [ mm ] : 129.70, H.2 [ mm ] : 36.70
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές με οπίσθια καλύμματα για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D [ [mm] ] : 22.10, G. [ mm ] : 12.40, O.D [ mm ] : 124.20, H. [ mm ] : 36.40
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές με οπίσθια καλύμματα για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D [ [mm] ] : 35.20, G. [ mm ] : 5.10, O.D [ mm ] : 67.00, H. [ mm ] : 12.30
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές με οπίσθια καλύμματα για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές με οπίσθια καλύμματα για εκκινητήρες Replacement for: Valeo
O.D [ mm ] : 71.00, G. [ mm ] : 4.70, H.1 [ mm ] : 23.10, O.1 [ mm ] : 61.70, O.D [ mm ] : 71.00, I.D [ [mm] ] : 8.00, G. [ mm ] : 4.70, H.1 [ mm ] : 13.00, H. [ mm ] : 19.00, H.2 [ mm ] : 13.00, Matching Brush set: : UD45568SB
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές με οπίσθια καλύμματα για εκκινητήρες Replacement for: Valeo
O.D [ mm ] : 84.70, H.1 [ mm ] : 27.60, I.D [ [mm] ] : 5.80, G. [ mm ] : 6.60, Matching Brush set: : PSX166-167 , Matching Brush set: : PSX169-170
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές με οπίσθια καλύμματα για εκκινητήρες Replacement for: Valeo
I.D [ [mm] ] : 6.80, G. [ mm ] : 6.20, O.D [ mm ] : 64.00, H.2 [ mm ] : 17.30, O.D [ mm ] : 82.20, H.1 [ mm ] : 40.50, Matching Brush set: : PSX169-170 szt. , Matching Brush set: : PSX169-170
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές με οπίσθια καλύμματα για εκκινητήρες Replacement for: Valeo
H.1 [ mm ] : 29.30, I.D [ [mm] ] : 6.00, G. [ mm ] : 6.70, H.2 [ mm ] : 15.80, O.D [ mm ] : 64.00, Matching Brush set: : PSX169-170, Matching Brush set: : PSX169-170
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές με οπίσθια καλύμματα για εκκινητήρες Replacement for: Valeo
I.D [ [mm] ] : 36.70, G. [ mm ] : 6.50, O.D [ mm ] : 64.00, H.2 [ mm ] : 20.50, O.D [ mm ] : 82.10, H.1 [ mm ] : 25.70, Matching Brush set: : PSX169-170, Matching Brush set: : PSX169-170
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές με οπίσθια καλύμματα για εκκινητήρες Replacement for: Valeo
I.D [ [mm] ] : 6.70, G. [ mm ] : 7.30, O.D [ mm ] : 64.00, H.2 [ mm ] : 20.50, O.D [ mm ] : 82.30, H.1 [ mm ] : 40.00, Matching Brush set: : PSX166-167 , Matching Brush set: : PSX169-170