2 Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες

Βρέθηκαν μέσω DELCO 19024515
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 98.00, H.1 [ mm ] : 25.00, H.2 [ mm ] : 17.10, G.1 [ mm ] : 10.30, Matching Brush set: : BSX139
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1012393
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 96.70, H.1 [ mm ] : 34.00, H.2 [ mm ] : 25.30, G.1 [ mm ] : 8.20, Matching Brush set: : SB9027
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1012393
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 96.90, H.1 [ mm ] : 33.00, H.2 [ mm ] : 25.20, G.1 [ mm ] : 8.20
Βρέθηκαν μέσω CARGO 132303
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 96.80, H.1 [ mm ] : 34.00, H.2 [ mm ] : 26.00, G.1 [ mm ] : 10.50, Matching Brush set: : BSX155(IKA)
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336028
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.20, O.D.1 [ mm ] : 86.80, H.1 [ mm ] : 33.50, H.2 [ mm ] : 25.50, G.1 [ mm ] : 10.00, Matching Brush set: : BSX155(IKA)
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1012655
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.10, O.D.1 [ mm ] : 98.00, H.1 [ mm ] : 24.70, H.2 [ mm ] : 17.00, G.1 [ mm ] : 9.60, Matching Brush set: : BSX139
Βρέθηκαν μέσω KHD 01309822
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 97.00, H.1 [ mm ] : 24.00, H.2 [ mm ] : 16.30, G.1 [ mm ] : 9.30, Matching Brush set: : BSX139
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2050010
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 37.70, O.D.1 [ mm ] : 90.40, H.1 [ mm ] : 22.40, H.2 [ mm ] : 16.60, G.1 [ mm ] : 7.00, Matching Brush set: : BSX140
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2050015
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 82.70, Matching Brush set: : BSX149
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004336125
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.80, O.D.1 [ mm ] : 67.60, H.1 [ mm ] : 22.00, H.2 [ mm ] : 16.20, O.1 [ mm ] : 44.00, L.1 [ mm ] : 72.00, G.1 [ mm ] : 5.20, Matching Brush set: : BSX159-160