Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες

Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D [ [mm] ] : 23.00, G. [ mm ] : 10.30, H.2 [ mm ] : 17.10, O.D [ mm ] : 98.00, H.1 [ mm ] : 25.00, Matching Brush set: : BSX76
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D [ [mm] ] : 23.00, G. [ mm ] : 8.20, H.2 [ mm ] : 26.30, O.D [ mm ] : 86.25, H.1 [ mm ] : 34.00, Matching Brush set: : SB9027
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D [ [mm] ] : 23.00, G. [ mm ] : 8.20, H.2 [ mm ] : 25.20, O.D [ mm ] : 96.90, H.1 [ mm ] : 33.00
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D [ [mm] ] : 23.00, G. [ mm ] : 10.50, H.2 [ mm ] : 26.00, O.D [ mm ] : 96.80, H.1 [ mm ] : 34.00, Matching Brush set: : UD43886SB
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D [ [mm] ] : 23.20, G. [ mm ] : 10.00, H.2 [ mm ] : 25.50, O.D [ mm ] : 86.80, H.1 [ mm ] : 33.50, Matching Brush set: : UD43526SB
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D [ [mm] ] : 23.10, G. [ mm ] : 16.70, H.2 [ mm ] : 17.00, O.D [ mm ] : 98.00, H.1 [ mm ] : 24.70, Matching Brush set: : BSX139
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D [ [mm] ] : 23.00, G. [ mm ] : 9.30, H.2 [ mm ] : 16.30, O.D [ mm ] : 97.00, H.1 [ mm ] : 24.00, Matching Brush set: : BSX139
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
I.D [ [mm] ] : 37.70, G. [ mm ] : 7.00, H.2 [ mm ] : 16.60, O.D [ mm ] : 90.40, H.1 [ mm ] : 22.40, Matching Brush set: : BSX140
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
O.D [ mm ] : 82.70, Matching Brush set: : BSX149
Κατηγορία: Ψήκτρες-κρατηστές για εκκινητήρες Replacement for: Bosch
O.D [ mm ] : 67.60, Matching Brush set: : BSX159-1604