57 Ρότορες εκκινητήρων

Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004003157
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 1.5, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 27, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 65, Μήκος [ mm ] : 271
Βρέθηκαν μέσω CASCO CAR10157PS
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 1.6, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 18, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 23, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 58.70, O.D.2 [ mm ] : 32.40, O.D.3 [ mm ] : 8.00, Μήκος [ mm ] : 148.80, L.2 [ mm ] : 15.60, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω CQ CQ2110257
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 1.7, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 11, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 23, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 59.00, O.D.2 [ mm ] : 32.30, O.D.3 [ mm ] : 8.00, Μήκος [ mm ] : 160.00, L.2 [ mm ] : 15.70, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004011057
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 1.4, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 9, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 28, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 54.90, O.D.2 [ mm ] : 32.00, O.D.3 [ mm ] : 8.00, Μήκος [ mm ] : 137.00, L.2 [ mm ] : 14.00, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω WILSON 64-15-7030
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 2, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 16, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 23, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 59.00, O.D.2 [ mm ] : 32.30, O.D.3 [ mm ] : 8.00, Μήκος [ mm ] : 149.00, L.2 [ mm ] : 15.50, Περιστροφή : ACW
Βρέθηκαν μέσω CARGO 139657
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 4, Τάση [ V ] : 24, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 16, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 23, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 60.00, O.D.2 [ mm ] : 32.00, O.D.3 [ mm ] : 8.00, Μήκος [ mm ] : 169.20, L.2 [ mm ] : 13.00, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω WILSON 64-15-7021
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 2.1, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 11, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 23, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 58.90, O.D.2 [ mm ] : 32.40, O.D.3 [ mm ] : 8.00, Μήκος [ mm ] : 148.80, L.2 [ mm ] : 15.70, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω WILSON 64-15-7021
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for:
Ισχύς [ kW ] : 2.1, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 11, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 23, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 59.00, O.D.2 [ mm ] : 32.30, O.D.3 [ mm ] : 8.00, Μήκος [ mm ] : 149.00, L.2 [ mm ] : 15.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 5.5, Τάση [ V ] : 24, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 13, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 23, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 60.00, O.D.2 [ mm ] : 32.30, O.D.3 [ mm ] : 8.00, Μήκος [ mm ] : 174.20, L.2 [ mm ] : 12.40, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 61-9157
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 1.2, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 11, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 28, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 52.00, O.D.2 [ mm ] : 30.00, O.D.3 [ mm ] : 8.00, Μήκος [ mm ] : 113.40, L.2 [ mm ] : 13.50, Περιστροφή : CW