3 Ρότορες εκκινητήρων

Βρέθηκαν μέσω ELMOT 001.300.0
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 6.6, Τάση [ V ] : 24, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 29, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 83.20, O.D.2 [ mm ] : 50.00, Μήκος [ mm ] : 255.00, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω ISKRA / LETRIKA 16.360.539
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 6.6, Τάση [ V ] : 24, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 29, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 83, Μήκος [ mm ] : 255.00
Βρέθηκαν μέσω CARGO 133208
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 0.9, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 19, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 60, Μήκος [ mm ] : 232, Περιστροφή : ACW
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004003137
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 1.1, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 27, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 65, Μήκος [ mm ] : 253, Περιστροφή : ACW
Βρέθηκαν μέσω CARGO 135098
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 1, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 25, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 59.00, O.D.2 [ mm ] : 34.60, O.D.3 [ mm ] : 12.00, Μήκος [ mm ] : 227.00, L.2 [ mm ] : 20.60, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω CARGO 136783
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 0.9, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 28, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 59, Μήκος [ mm ] : 206.5
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004011113
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 0.9, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 28, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 59, Μήκος [ mm ] : 239.5, Περιστροφή : ACW
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1004011123
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 0.9, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 28, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 59.00, O.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, Μήκος [ mm ] : 224.50, L.2 [ mm ] : 34.00, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω CARGO 130120
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 5, Τάση [ V ] : 24, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 29, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 83.00, O.D.2 [ mm ] : 50.00, Μήκος [ mm ] : 235.50, Περιστροφή : CW
Βρέθηκαν μέσω ELMOT 009.300.0
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 5.5, Τάση [ V ] : 24, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 29, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 82.90, O.D.2 [ mm ] : 49.80, Μήκος [ mm ] : 269.90, Περιστροφή : CW