Ρότορες εκκινητήρων

Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 6.60, Τάση [ V ] : 24, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 29, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 83.20, O.D.2 [ mm ] : 50.00, Μήκος [ mm ] : 255.00
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 6.60, Τάση [ V ] : 24, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 29, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 83, Μήκος [ mm ] : 255.00
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 0.90, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 19, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 60, Μήκος [ mm ] : 232
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 1.10, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 27, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 65, Μήκος [ mm ] : 253
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 1.00, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 25, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 59.00, O.D.2 [ mm ] : 34.60, O.D.3 [ mm ] : 12.00, Μήκος [ mm ] : 227.00, L.2 [ mm ] : 20.60
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 0.90, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 28, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 59, Μήκος [ mm ] : 206.5
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 0.90, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 28, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 59, Μήκος [ mm ] : 239.5
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 0.90, Τάση [ V ] : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν [ qty ] : 10, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 28, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 59.00, O.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, Μήκος [ mm ] : 224.50, L.2 [ mm ] : 34.00
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 5.00, Τάση [ V ] : 24, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 29, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 83.00, O.D.2 [ mm ] : 50.00, Μήκος [ mm ] : 235.50
Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Replacement for: Bosch
Ισχύς [ kW ] : 5.50, Τάση [ V ] : 24, Αριθμός περσίδων [ qty ] : 29, Διάμετρος ρότορα [ mm ] : 82.90, O.D.2 [ mm ] : 49.80, Μήκος [ mm ] : 269.90