Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ

Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Hitachi
I.D [ mm ] : 14.80, O.D [ mm ] : 32.00, H. 1 [ mm ] : 8.00, H. 2 [ mm ] : 9.30
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. [ mm ] : 11.80, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 28.00, H. [ mm ] : 7.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 11.00, O.D. [ mm ] : 28.20, T. [ mm ] : 8.2
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.00, O.D. [ mm ] : 30.10, T. [ mm ] : 8.30
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.00, O.D. [ mm ] : 32.30, T. [ mm ] : 8.30
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.20, O.D. [ mm ] : 32.20, T. [ mm ] : 8.60
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.20, O.D. [ mm ] : 32.20, T. [ mm ] : 8.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.20, O.D. [ mm ] : 32.20, T. [ mm ] : 8.80
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.40, O.D. [ mm ] : 32.20, T. [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Denso
I.D. [ mm ] : 17.00, O.D. [ mm ] : 37.00, O.D. [ mm ] : 30.00, T. [ mm ] : 7.70