Αλλα εξαρτήματα

Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Αλλα εξαρτήματα Replacement for:
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 14.80, O.D.1 [ mm ] : 32.00, H.1 [ mm ] : 8.00, H.2 [ mm ] : 9.30
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 11.80, O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 7.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 11.00, O.D.1 [ mm ] : 28.20, H.1 [ mm ] : 8.2
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.00, O.D.1 [ mm ] : 32.30, H.1 [ mm ] : 8.30
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.20, O.D.1 [ mm ] : 32.20, H.1 [ mm ] : 8.60
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.20, O.D.1 [ mm ] : 32.20, H.1 [ mm ] : 8.50
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.20, O.D.1 [ mm ] : 32.20, H.1 [ mm ] : 8.80
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.40, O.D.1 [ mm ] : 32.20, H.1 [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Στεγανοποίηση, Zimmers και Ο-ρινγκ Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 37.00, O.D.2 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 7.70