Κατηγορία: Ροδέλες των τερματικών της γεννήτριας Replacement for: Universal
  I.D [ mm ] : 5.50, O.D [ mm ] : 10.00, T. [ mm ] : 1.00
  Κατηγορία: Ροδέλες των τερματικών της γεννήτριας Replacement for: Universal
  I.D [ mm ] : 5.50, O.D [ mm ] : 10.00, T. [ mm ] : 1.00
  Κατηγορία: Ροδέλες των τερματικών της γεννήτριας Replacement for: Universal
  I.D [ mm ] : 5.50, O.D [ mm ] : 10.00, T. [ mm ] : 1.00
  Κατηγορία: Ροδέλες των τερματικών της γεννήτριας Replacement for:
  Κατηγορία: Ροδέλες των τερματικών της γεννήτριας Replacement for:
  Κατηγορία: Ροδέλες των τερματικών της γεννήτριας Replacement for:
  Κατηγορία: Ροδέλες των τερματικών της γεννήτριας Replacement for: