Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for:
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 4.30, O.D.1 [ mm ] : 6.50, H.1 [ mm ] : 1.20
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 3.30, O.D.1 [ mm ] : 6.90, H.1 [ mm ] : 0.50
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 4.50, O.D.1 [ mm ] : 7.80, H.1 [ mm ] : 0.50
  Βρέθηκαν μέσω ARGIP PPF-04000- O1
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 4.40, O.D.1 [ mm ] : 7.90 , H.1 [ mm ] : 0.60
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for:
  Κατηγορία: Ροδέλες ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: