Κατηγορία: Ροδέλες των ανορθωτών της γεννήτριας Replacement for:
I.D [ mm ] : 5.60, O.D. [ mm ] : 12.00, T. [ mm ] : 1.20
Κατηγορία: Ροδέλες των ανορθωτών της γεννήτριας Replacement for:
I.D [ mm ] : 5.30, O.D. [ mm ] : 10.00, T. [ mm ] : 0.70
Κατηγορία: Ροδέλες των ανορθωτών της γεννήτριας Replacement for:
I.D [ mm ] : 4.30, O.D. [ mm ] : 6.60, T. [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Ροδέλες των ανορθωτών της γεννήτριας Replacement for:
I.D [ mm ] : 5.20, O.D. [ mm ] : 11.80, T. [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες των ανορθωτών της γεννήτριας Replacement for:
I.D [ mm ] : 5.30, O.D. [ mm ] : 8.10, T. [ mm ] : 1.40
Κατηγορία: Ροδέλες των ανορθωτών της γεννήτριας Replacement for:
I.D [ mm ] : 6.20, O.D. [ mm ] : 14.20, T. [ mm ] : 1.60
Κατηγορία: Ροδέλες των ανορθωτών της γεννήτριας Replacement for:
I.D [ mm ] : 4.50, O.D. [ mm ] : 8.90, T. [ mm ] : 0.80
Κατηγορία: Ροδέλες των ανορθωτών της γεννήτριας Replacement for:
I.D [ mm ] : 5.20, O.D. [ mm ] : 11.80, T. [ mm ] : 1.00
Κατηγορία: Ροδέλες των ανορθωτών της γεννήτριας Replacement for:
I.D [ mm ] : 5.50, O.D. [ mm ] : 12.00, T. [ mm ] : 1.30
Κατηγορία: Ροδέλες των ανορθωτών της γεννήτριας Replacement for:
I.D [ mm ] : 6.40, O.D. [ mm ] : 13.80, T. [ mm ] : 1.50