Κατηγορία: Ροδέλες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.80, O.D.1 [ mm ] : 23.80, H.1 [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Ροδέλες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.80, O.D.1 [ mm ] : 23.80, H.1 [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Ροδέλες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.80, O.D.1 [ mm ] : 23.80, H.1 [ mm ] : 1.50
Κατηγορία: Ροδέλες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 1.60
Κατηγορία: Ροδέλες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 1.60
Κατηγορία: Ροδέλες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 1.60
Κατηγορία: Ροδέλες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 6.80, O.D.1 [ mm ] : 11.50, H.1 [ mm ] : 1.70
Κατηγορία: Ροδέλες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 6.80, O.D.1 [ mm ] : 11.50, H.1 [ mm ] : 1.70
Κατηγορία: Ροδέλες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 6.80, O.D.1 [ mm ] : 11.50, H.1 [ mm ] : 1.70
Κατηγορία: Ροδέλες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 10.10, O.D.1 [ mm ] : 17.00, H.1 [ mm ] : 1.60