Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Bosch
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40952ARS
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 14.40, O.D.1 [ mm ] : 22.50, H.1 [ mm ] : 3.00
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 27.00, H.1 [ mm ] : 6.00
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.20, O.D.1 [ mm ] : 27.10, H.1 [ mm ] : 6.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD45211ARS
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : , I.D.1 [ mm ] : 4.50, O.D.1 [ mm ] : 7.70 , H.1 [ mm ] : 0.50
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 46-1621
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 17.15, O.D.1 [ mm ] : 29.95, H.1 [ mm ] : 6
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 8.70, O.D.1 [ mm ] : 15.40, H.1 [ mm ] : 0.60
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 2.80