Βρέθηκαν μέσω DENSO 021542-0050
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 26.30, O.D.1 [ mm ] : 31.10, H.1 [ mm ] : 0.50
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11815ARS(BULK)
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 13.10, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 2.60
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD11815ARS(BULK)
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 13.10, O.D.1 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 2.60
Βρέθηκαν μέσω AGRIP PGD-15211-0 3
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 20.90, H.1 [ mm ] : 1.00
Βρέθηκαν μέσω AGRIP PGD-15211-0 3
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 20.90, H.1 [ mm ] : 1.00
Βρέθηκαν μέσω ARGIP PGD-15211-0 3
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 20.90, H.1 [ mm ] : 1.00
Βρέθηκαν μέσω AGRIP PGD17241-5 1
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 23.70, H.1 [ mm ] : 1.50
Βρέθηκαν μέσω AGRIP PGD17241-5 1
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 23.70, H.1 [ mm ] : 1.50
Βρέθηκαν μέσω ARGIP PGD17241-5 1
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 23.70, H.1 [ mm ] : 1.50
Βρέθηκαν μέσω AGRIP PGD-15212-0 1
Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Universal
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 20.90, H.1 [ mm ] : 2.00