26 Ροδέλες γεννήτριας

  Βρέθηκαν μέσω CHEVROLET 94626054
  Κατηγορία: Διαχωριστικές ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Bosch
  I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00
  Βρέθηκαν μέσω CHEVROLET 94626054
  Κατηγορία: Διαχωριστικές ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Bosch
  I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00
  Βρέθηκαν μέσω CHEVROLET 94626054
  Κατηγορία: Διαχωριστικές ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Bosch
  I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for: Magneton
  I.D.1 [ mm ] : 5.9, O.D.1 [ mm ] : 21.00, H.1 [ mm ] : 5.00
  Κατηγορία: Διαχωριστικές ροδέλες γεννήτριας Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 17.05, O.D.1 [ mm ] : 54.00, H.1 [ mm ] : 4.95
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 6.40, O.D.1 [ mm ] : 11.90, H.1 [ mm ] : 1.00
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 8.10, O.D.1 [ mm ] : 13.40, H.1 [ mm ] : 2.30
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 5.50, O.D.1 [ mm ] : 8.50, H.1 [ mm ] : 1.50
  Κατηγορία: Ροδέλες γεννήτριας Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 17.70, O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 1.50
  Κατηγορία: Ροδέλες κυματιστές της γεννήτριας Replacement for: