Αντλίες γεννήτριας

Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 16.40, H. [ mm ] : 57.50, O.1 [ mm ] : 75.00, O.2 [ mm ] : 75.00, O.3 [ mm ] : 63.30, L.1 [ mm ] : 132.40, Holes [ szt ] : 3, Splines [ szt ] : 8
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Replacement for: Hitachi
H. [ mm ] : 51, Holes [ szt ] : 3 x 6,7
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Replacement for: Hitachi
H. [ mm ] : 55.00, W. [ mm ] : 81.60
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 79.80, H. [ mm ] : 84.70 , O.1 [ mm ] : 80.20 , O.2 [ mm ] : 80.20 , O.3 [ mm ] : 92.10 , Holes [ szt ] : 3
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Replacement for: Lucas
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
H. [ mm ] : 59.00, Holes [ szt ] : 3x6.00
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Replacement for: Mitsubishi
H. [ mm ] : 61.80, O.1 [ mm ] : 81.40, O.2 [ mm ] : 81.40, O.3 [ mm ] : 81.40, L.1 [ mm ] : 138.50
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Replacement for:
Κατηγορία: Αντλίες γεννήτριας Replacement for: Mando
H. [ mm ] : 60.00, Holes [ szt ] : 5.80