Βρέθηκαν μέσω VW 028903556C
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 33.00, d. [ mm ] : M5x0.8, d.1 [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 15.00, b.2 [ mm ] : 10.15, d.2 [ mm ] : 5.00
Βρέθηκαν μέσω DAF 1305873
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 133.50, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.00, b.1 [ mm ] : 46.00, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 4.00, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω CARGO 139082
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 94.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.00, b.1 [ mm ] : 41.00, d.2 [ mm ] : 4.50, k.1 [ mm ] : 4.00, m.1 : S8
Βρέθηκαν μέσω CARGO 139082
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 94.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.00, b.1 [ mm ] : 41.00, d.2 [ mm ] : 4.50, k.1 [ mm ] : 4.00, m.1 : S8
Βρέθηκαν μέσω CARGO 139082
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 94.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.00, b.1 [ mm ] : 41.00, d.2 [ mm ] : 4.50, k.1 [ mm ] : 4.00, m.1 : S8
Βρέθηκαν μέσω SUZUKI 31587-82110
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for: Denso
L.1 [ mm ] : 66.30, d. [ mm ] : M5x0.8, d.1 [ mm ] : M7x1.0, D.1 [ mm ] : 12.00, b.1 [ mm ] : 22.30, b.2 [ mm ] : 13.20, d.2 [ mm ] : 6.25, k.1 [ mm ] : 7.10, m.1 : S8
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1003450008
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for: Denso
L.1 [ mm ] : 49.80, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.60, b.1 [ mm ] : 30.00, d.2 [ mm ] : 4.35, k.1 [ mm ] : 5.00, m.1 : S8
Βρέθηκαν μέσω WAI / TRANSPO 46-82150
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for: Denso
L.1 [ mm ] : 38.50, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 14.80, d.2 [ mm ] : 6.65
Βρέθηκαν μέσω DENSO 949006-5080
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for: Universal
L.1 [ mm ] : 84.00, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 11.20, b.1 [ mm ] : 27.00, d.2 [ mm ] : 5.20, k.1 [ mm ] : 4.50, m.1 : T30
Βρέθηκαν μέσω DENSO 949006-5080
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for: Universal
L.1 [ mm ] : 84.00, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 11.20, b.1 [ mm ] : 27.00, d.2 [ mm ] : 5.20, k.1 [ mm ] : 4.50, m.1 : T30