Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD41390ARS
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 123.50, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.30, b.1 [ mm ] : 39.00, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.60, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω VW 028903556C
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 33.00, d. [ mm ] : M5x0.8, d.1 [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 15.00, b.2 [ mm ] : 10.15, d.2 [ mm ] : 5.00
Βρέθηκαν μέσω MERCEDES 0019900321
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 133.50, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.00, b.1 [ mm ] : 46.00, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 4.00, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1123410038
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 109.10, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 12.00, b.1 [ mm ] : 59.00, d.2 [ mm ] : 5.30, k.1 [ mm ] : 4.50, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1123410038
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 109.10, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 12.00, b.1 [ mm ] : 59.00, d.2 [ mm ] : 5.30, k.1 [ mm ] : 4.50, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD44372ARS
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 109.10, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 12.00, b.1 [ mm ] : 59.00, d.2 [ mm ] : 5.30, k.1 [ mm ] : 4.50, m.1 : PH2
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD42613ARS
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 71.00 , d. [ mm ] : UNC1/4 20G, D.1 [ mm ] : 12.50, b.1 [ mm ] : 26.40, d.2 [ mm ] : 6.30, k.1 [ mm ] : 5.90, m.1 : S10
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for: Valeo
L.1 [ mm ] : 83.60, d.1 [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.30, b.1 [ mm ] : 31.40, d.2 [ mm ] : 4.50, k.1 [ mm ] : 5.50, m.1 : S8
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for: Valeo
L.1 [ mm ] : 85.40, d. [ mm ] : M5x0.8, d.1 [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.30, b.1 [ mm ] : 36.00, d.2 [ mm ] : 4.80, k.1 [ mm ] : 4.50, m.1 : S7
Κατηγορία: Καρφίτσες γεννήτριας Replacement for: Valeo
L.1 [ mm ] : 85.40, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 35.00