Στάτες ενναλακτών

Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ένταση [ A ] : 80, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 103.60, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 142.10, O.D.2 [ mm ] : 134.00, O.D.3 [ mm ] : 129.00, H.1 [ mm ] : 55.50, H. [ mm ] : 28.40, H. 2 [ mm ] : 30.50, No. of leads [ qty ] : 4
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ένταση [ A ] : 80, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 104.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 142.00, O.D.2 [ mm ] : 135.70, O.D.3 [ mm ] : 128.00, H.1 [ mm ] : 56.00, H. [ mm ] : 28.50, H. 2 [ mm ] : 29.10, No. of leads [ qty ] : 4
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ένταση [ A ] : 55, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 89.60, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 125.00, O.D.2 [ mm ] : 118.00, O.D.3 [ mm ] : 109.50, H.1 [ mm ] : 53.00, H. [ mm ] : 23.50, H. 2 [ mm ] : 25.10, No. of leads [ qty ] : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ένταση [ A ] : 55, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 100.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 137.90, O.D.2 [ mm ] : 130.00, O.D.3 [ mm ] : 121.70, H.1 [ mm ] : 53.80, H. [ mm ] : 23.40, H. 2 [ mm ] : 25.20, No. of leads [ qty ] : 4
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ένταση [ A ] : 70, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 89.50, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 125.00, O.D.2 [ mm ] : 118.20, O.D.3 [ mm ] : 109.50, H.1 [ mm ] : 52.80, H. [ mm ] : 25.40, H. 2 [ mm ] : 23.40, No. of leads [ qty ] : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ένταση [ A ] : 140, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 126.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 165.80, O.D.3 [ mm ] : 153.00, H.1 [ mm ] : 84.90, H. [ mm ] : 44.20, No. of leads [ qty ] : 12
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ένταση [ A ] : 45, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 89.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 125.00, O.D.2 [ mm ] : 120.40, O.D.3 [ mm ] : 112.30, H.1 [ mm ] : 52.70, H. [ mm ] : 23.50, H. 2 [ mm ] : 25.00, No. of leads [ qty ] : 3
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ένταση [ A ] : 90, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 94.00, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 125.10, O.D.3 [ mm ] : 116.00, H.1 [ mm ] : 64.20, H. [ mm ] : 32.20, No. of leads [ qty ] : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 12, Ένταση [ A ] : 90, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 94.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 125.10, O.D.3 [ mm ] : 116.60, H.1 [ mm ] : 65.70, H. [ mm ] : 32.70, No. of leads [ qty ] : 6
Κατηγορία: Στάτες ενναλακτών Replacement for: Bosch
Τάση [ V ] : 24, Ένταση [ A ] : 100, Εσ. Διαμ. [ mm ] : 112.20, Εξ. Διαμ. [ mm ] : 142.00, O.D.3 [ mm ] : 131.40, H.1 [ mm ] : 76.00, H. [ mm ] : 35.70, No. of leads [ qty ] : 6