Συναρμολόγηση των πηνίων της γεννήτριας

    Κατηγορία: Συναρμολόγηση των πηνίων της γεννήτριας Replacement for: Valeo
    I.D [ mm ] : 5.30, H.1 [ mm ] : 9.60, W. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 13.00
    Κατηγορία: Συναρμολόγηση των πηνίων της γεννήτριας Replacement for: Valeo
    I.D [ mm ] : 5.25, H.1 [ mm ] : 9.90, W. [ mm ] : 13.00
    Κατηγορία: Συναρμολόγηση των πηνίων της γεννήτριας Replacement for: