1 Πισινά

Βρέθηκαν μέσω SCANIA 1120616
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 133.60, I.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 144.80, H.1 [ mm ] : 75.80
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125885230
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 149.20, I.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 157.00, H.1 [ mm ] : 78.70
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125887013
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 178.60, I.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.1 [ mm ] : 190.00, H.1 [ mm ] : 150.30
Βρέθηκαν μέσω CARGO 139923
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 138.50, I.D.2 [ mm ] : 35.20, O.D.1 [ mm ] : 143.00, H.1 [ mm ] : 96.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH F00M126484
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 127.00, I.D.2 [ mm ] : 38.00, O.D.1 [ mm ] : 135.00, H.1 [ mm ] : 77.50
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1110708
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 143.90, I.D.2 [ mm ] : 43.05, O.D.1 [ mm ] : 150.70, H.1 [ mm ] : 61.90
Βρέθηκαν μέσω MAN 51261070013
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 144.20, I.D.2 [ mm ] : 38.00, O.D.1 [ mm ] : 153.00, H.1 [ mm ] : 64.00
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125884669
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 128.20, I.D.2 [ mm ] : 43.00, O.D.1 [ mm ] : 133.80, H.1 [ mm ] : 57.80
Βρέθηκαν μέσω BOSCH 1125885167
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 142.30, I.D.2 [ mm ] : 32.00, O.D.1 [ mm ] : 156.50, H.1 [ mm ] : 75.80
Βρέθηκαν μέσω DAF 1687110
Κατηγορία: Πισινά Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 144.30, I.D.2 [ mm ] : 43.00, O.D.1 [ mm ] : 153.00, H.1 [ mm ] : 64.00