Κατηγορία: Βίδες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for: Hitachi
  d.2. [ mm ] : 4.60, d. [ mm ] : M5x0.8, L. [ mm ] : 19.70, k. [ mm ] : 3.60, m. : T25, Thread L. 1 [ mm ] : 15.60, O.D [ mm ] : 10.20
  Κατηγορία: Βίδες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
  L. [ mm ] : 30.50 , Thread [ mm ] : M6x1.0 , Thread L. 1 [ mm ] : 24.40
  Κατηγορία: Βίδες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
  L. [ mm ] : 32.40, Thread [ mm ] : M10x1.5 , Thread L. 1 [ mm ] : 15.50
  Κατηγορία: Βίδες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
  L. [ mm ] : 14.70, Thread [ mm ] : M12x1.5 , Thread L. 1 [ mm ] : 6.00
  Κατηγορία: Βίδες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
  L. [ mm ] : 31.90 , Thread [ mm ] : M10x1.25 , Thread L. 1 [ mm ] : 14.10 , O.D [ mm ] : 9.90
  Κατηγορία: Βίδες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
  L. [ mm ] : 14.50, Thread [ mm ] : M12x1.5, Thread L. 1 [ mm ] : 6.10
  Κατηγορία: Βίδες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
  L. [ mm ] : 17.20, Thread [ mm ] : m5x0.8, Thread L. 1 [ mm ] : 13.70
  Κατηγορία: Βίδες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for:
  L. [ mm ] : 28.50, Thread [ mm ] : m5x0.8, Thread L. 1 [ mm ] : 23.50
  Κατηγορία: Βίδες των αντλιών της γεννήτριας Replacement for: