Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40449ARS
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.40, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 9.00, b.1 [ mm ] : 10.00, k.11 [ mm ] : 3.00, m.1 : T20
Βρέθηκαν μέσω BOSCH F00M990149
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 16.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.70, b.1 [ mm ] : 10.20, k.11 [ mm ] : 3.10, m.1 : T20
Βρέθηκαν μέσω BOSCH F00M990149
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 16.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.70, b.1 [ mm ] : 8.30, k.11 [ mm ] : 3.10, m.1 : T20
Βρέθηκαν μέσω BOSCH F00M990169
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 16.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.70, b.1 [ mm ] : 10.20, k.11 [ mm ] : 3.10, m.1 : T20
Βρέθηκαν μέσω CARGO 191318
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 22.90, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.90, b.1 [ mm ] : 19.70, k.11 [ mm ] : 3.20, m.1 : T15
Βρέθηκαν μέσω CARGO 191318
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 22.90, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.90, b.1 [ mm ] : 19.70, k.11 [ mm ] : 3.20, m.1 : T15
Βρέθηκαν μέσω BOSCH F00M990011
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 22.90, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.90, b.1 [ mm ] : 19.70, k.11 [ mm ] : 3.20, m.1 : T15
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD50739ARS
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 22.90, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.80, b.1 [ mm ] : 15.40, d.2 [ mm ] : 4.15, k.11 [ mm ] : 3.50, m.1 : PZ2
Βρέθηκαν μέσω CARGO 191327
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 16.90, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 10
Βρέθηκαν μέσω CARGO 190538
Κατηγορία: Βίδες των ρυθμιστών της γεννήτριας Replacement for: Opel
L.1 [ mm ] : 20.00, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 6.80, b.1 [ mm ] : 15.60, k.11 [ mm ] : 2.25, m.1 : PH2