Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1112908
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 25.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.30, b.1 [ mm ] : 22.00, k.1 [ mm ] : 3.80, m.1 : T20
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1112908
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 25.60, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 22.00
Βρέθηκαν μέσω POWERMAX 1112908
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 25.60, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 22.00
Βρέθηκαν μέσω DELCO 10475002
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 25.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.85, b.1 [ mm ] : 19.00, k.1 [ mm ] : 6.00, m.1 : S4
Βρέθηκαν μέσω CARGO 134077
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 25.20, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 18.00
Βρέθηκαν μέσω DELCO 10475002
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 25.20, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 18.00
Βρέθηκαν μέσω DELCO 10475020
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 45.20, d. [ mm ] : M5x0.8, d.1 [ mm ] : M8x1.25, D.1 [ mm ] : 14.50, b.1 [ mm ] : 10.20, b.2 [ mm ] : 10.00, d.2 [ mm ] : 12.15, k.1 [ mm ] : 7.00, m.1 : S13
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 32.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 5.60, b.1 [ mm ] : 15.00
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD44831ARS
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for:
L.1 [ mm ] : 31.80, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 5.50, b.1 [ mm ] : 7.90
Βρέθηκαν μέσω AS-PL UD40162ARS
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Magneti Marelli
L.1 [ mm ] : 33.10, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.80, b.1 [ mm ] : 18.40, k.1 [ mm ] : 1.50