Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 24.40, d. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 21.00
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 24.40, d. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 21.00
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 24.40, d. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 21.00
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 25.60, d. [ mm ] : M5x0.8, O.D. [ mm ] : 9.30, Thread L. 1 [ mm ] : 22.00, k.1 [ mm ] : 3.80, m.1 : T20
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 25.60, d. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. 1 [ mm ] : 22.00
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 25.60, d. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. 1 [ mm ] : 22.00
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Delco
L. [ mm ] : 25.20, d. [ mm ] : M4x0.7, O.D. [ mm ] : 8.85, Thread L. 1 [ mm ] : 19.00, k.1 [ mm ] : 6.00, m.1 : S4
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Delco
L. [ mm ] : 25.20, d. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Delco
L. [ mm ] : 25.20, d. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 18.00
Κατηγορία: Βίδες ανορθωτών γεννήτριας Replacement for: Delco
L. [ mm ] : 45.20, d. [ mm ] : M5x0.8, d.1. [ mm ] : M8x1.25, O.D. [ mm ] : 14.50, Thread L. 1 [ mm ] : 10.20, Thread L. 2 [ mm ] : 10.00, d.2 [ mm ] : 12.15, k.1 [ mm ] : 7.00, m.1 : S13