Κατηγορία: Βίδες των καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
  L.1 [ mm ] : 19.80, D.1 [ mm ] : 6.60, b.1 [ mm ] : 11.10, k.1 [ mm ] : 2.40, m.1 : T15
  Κατηγορία: Βίδες των καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
  L.1 [ mm ] : 20.00, D.1 [ mm ] : 9.85, b.1 [ mm ] : 14.60, k.1 [ mm ] : 3.45, m.1 : T15
  Κατηγορία: Βίδες των καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
  L.1 [ mm ] : 20.00, D.1 [ mm ] : 9.85, b.1 [ mm ] : 14.60, k.1 [ mm ] : 3.45, m.1 : T15
  Κατηγορία: Βίδες των καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
  L.1 [ mm ] : 20.00, D.1 [ mm ] : 9.85, b.1 [ mm ] : 14.60, k.1 [ mm ] : 3.45, m.1 : T15
  Κατηγορία: Βίδες των καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for:
  Κατηγορία: Βίδες των καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for:
  Κατηγορία: Βίδες των καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for:
  L.1 [ mm ] : 29.00, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 12.20
  Κατηγορία: Βίδες των καλυμμάτων της γεννήτριας Replacement for: