Βίδες των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας

  Κατηγορία: Βίδες των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας Replacement for: Denso
  L. [ mm ] : 8.70, Thread [ mm ] : M4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 3.70
  Κατηγορία: Βίδες των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας Replacement for: Denso
  L. [ mm ] : 8.70, Thread [ mm ] : M4x0.70, Thread L. 1 [ mm ] : 3.70
  Κατηγορία: Βίδες των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας Replacement for: Denso
  L. [ mm ] : 8.50, m. : PH2, d. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 3.70, O.D [ mm ] : 6.60, k. [ mm ] : 2.40
  Κατηγορία: Βίδες των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας Replacement for:
  Thread [ mm ] : M5x0.8 , Thread L. 1 [ mm ] : 26.40 , L. [ mm ] : 41.20
  Κατηγορία: Βίδες των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας Replacement for:
  Thread [ mm ] : M4x0.8, Thread L. 1 [ mm ] : 27.70 , L. [ mm ] : 31.70
  Κατηγορία: Βίδες των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας Replacement for:
  Thread [ mm ] : M4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 13.00
  Κατηγορία: Βίδες των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας Replacement for:
  Thread [ mm ] : M3x0.5, Thread L. 1 [ mm ] : 7.40 , L. [ mm ] : 10.70
  Κατηγορία: Βίδες των συσκευών συγκράτησης βουρτών της γεννήτριας Replacement for:
  Thread [ mm ] : m4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 12.80, L. [ mm ] : 17.00