Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 30.00, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 29.40, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 29.40, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 31.10, d. [ mm ] : M6x1.0, d.1 [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 16.15, b.2 [ mm ] : 9.00
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 70.70, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 10.80, b.1 [ mm ] : 21.00, d.2 [ mm ] : 5.30, k.1 [ mm ] : 9.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 7.10, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 10.80, b.1 [ mm ] : 21.00, d.2 [ mm ] : 5.30, k.1 [ mm ] : 9.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 7.10, d. [ mm ] : M6x1.0, D.1 [ mm ] : 10.80, b.1 [ mm ] : 21.00, d.2 [ mm ] : 5.30, k.1 [ mm ] : 9.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 72.75, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 10.10, b.1 [ mm ] : 29.00, d.2 [ mm ] : 4.85, k.1 [ mm ] : 7.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Valeo
L.1 [ mm ] : 20.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 15.20, k.1 [ mm ] : 4.40, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες περιβλημάτων της γεννήτριας Replacement for: Valeo
L.1 [ mm ] : 20.60, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 15.20