Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 24.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.50, b. [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 23.80, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.50, b. [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 24.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.50, b. [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7
Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 27.00, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 6.80, b. [ mm ] : 23.00, k.1 [ mm ] : 2.20, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 27.00, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 6.80, b. [ mm ] : 23.00, k.1 [ mm ] : 2.20, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 27.00, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 6.80, b. [ mm ] : 23.00, k.1 [ mm ] : 2.20, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 18.90, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 6.80, b. [ mm ] : 16.30, k.1 [ mm ] : 2.80, m.1 : PH2
Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 22.00, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.00, b. [ mm ] : 19.00, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : T20
Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 27.00, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 6.80, b. [ mm ] : 23.50, k.1 [ mm ] : 2.20, m.1 : T20
Κατηγορία: Βίδες των μπλοκαρισμάτων ρουλεμάν της γεννήτριας Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 21.00, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.50, b.1 [ mm ] : 18.00, k.1 [ mm ] : 2.80, m.1 : S7